Andrzej Wajda malował…

Nie każdy wie, że na początku swojej drogi twórczej Andrzej Wajda zajmował się malarstwem. Przez trzy lata uczył się na ASP w Krakowie. Przerwał studia przez Andrzeja Wroblewskiego – gdy zobaczył jego prace z serii ,,Rozstrzelania” uznał, że nie ma dla niego miejsca w malarstwie i jako środek wyrazu wybrał film. Poniżej obraz Andrzeja Wajdy ,,Mózg hydraulika”.

Udostępnij